An Giang: Phát huy chí tiến công, thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

An Giang: Phát huy chí tiến công, thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Sáng 12-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)...
Ngành Nội chính Ðảng phải hành động, chủ động, quyết liệt hơn trong phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng

Ngành Nội chính Ðảng phải hành động, chủ động, quyết liệt hơn trong phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng

Ngành nội chính Đảng: Khắc phục những 'khoảng trống, khe hở' để không thể tham nhũng

Ngành nội chính Đảng: Khắc phục những 'khoảng trống, khe hở' để không thể tham nhũng

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020

Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020

Ngành Nội chính phát huy vai trò cơ quan tham mưu giúp Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, điều hành

Ngành Nội chính phát huy vai trò cơ quan tham mưu giúp Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, điều hành

Thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

Hà Nội: Tập trung thực hiện tốt 10 nội dung chủ yếu về cải cách tư pháp năm 2021

Hà Nội: Tập trung thực hiện tốt 10 nội dung chủ yếu về cải cách tư pháp năm 2021

Đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án về tham nhũng, kinh tế

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án về tham nhũng, kinh tế

Định hướng cải cách tư pháp cần phù hợp bối cảnh tinh gọn bộ máy chính trị

Định hướng cải cách tư pháp cần phù hợp bối cảnh tinh gọn bộ máy chính trị

Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong thời kỳ mới

Quảng Ninh: Tăng cường nâng cao hiệu quả trong công tác hoạt động cải cách Tư pháp

Cải cách tư pháp gắn với thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Cải cách tư pháp gắn với thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Hạn chế thấp nhất việc hủy, sửa các bản án; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

Hạn chế thấp nhất việc hủy, sửa các bản án; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ

Bước chuyển mạnh mẽ của cải cách tư pháp

Bước chuyển mạnh mẽ của cải cách tư pháp

Cải cách tư pháp: Thành tựu và những việc cần làm tiếp

Cải cách tư pháp: Thành tựu và những việc cần làm tiếp

Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Hiệu quả từ công tác cải cách tư pháp

Hiệu quả từ công tác cải cách tư pháp

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ 10

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ 10

Cải cách tư pháp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh

Sơ kết 6 tháng công tác cải cách tư pháp tỉnh

Sơ kết 6 tháng công tác cải cách tư pháp tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt trong phòng chống tham nhũng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt trong phòng chống tham nhũng

Viện KSND tỉnh: Đổi mới trong cải cách tư pháp

Viện KSND tỉnh: Đổi mới trong cải cách tư pháp

Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Khánh Vĩnh: Triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp

Khánh Vĩnh: Triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ: Tòa án là nơi tạo điều kiện nhiều nhất cho Luật sư tham gia tố tụng

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ: Tòa án là nơi tạo điều kiện nhiều nhất cho Luật sư tham gia tố tụng

Cần cơ chế đầu tư cơ sở vật chất và giữ chân người tài cho ngành Tòa án

Cần cơ chế đầu tư cơ sở vật chất và giữ chân người tài cho ngành Tòa án

Tòa án đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chất lượng xét xử được nâng lên

Tòa án đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chất lượng xét xử được nâng lên

Cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng, vụ tham nhũng

Cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng, vụ tham nhũng

Hoạt động cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến

Hoạt động cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến

Toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng

Toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng

Năm 2019, xét xử 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm

Năm 2019, xét xử 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm

Phát huy truyền thống, phẩm chất 'Trung thành - liêm chính - bản lĩnh - tận tụy', thực hiện tốt công tác tham mưu về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Phát huy truyền thống, phẩm chất 'Trung thành - liêm chính - bản lĩnh - tận tụy', thực hiện tốt công tác tham mưu về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm

Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, gây nhiễu nhân sự Đại hội Đảng các cấp

Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, gây nhiễu nhân sự Đại hội Đảng các cấp

Xứng đáng là lực lượng bảo vệ công lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa

Xứng đáng là lực lượng bảo vệ công lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa