Dư nợ công giảm mạnh trong giai đoạn 2016 - 2020

Dư nợ công giảm mạnh trong giai đoạn 2016 - 2020

Thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, việc huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ,...
Chi bộ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại tập huấn nghiệp vụ công tác đảng

Chi bộ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại tập huấn nghiệp vụ công tác đảng

Giảm hơn 1000 tỷ đồng vốn đầu tư công đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

Giảm hơn 1000 tỷ đồng vốn đầu tư công đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

Địa phương đã giải ngân vốn vay ODA đạt khoảng 1/3 dự toán

Địa phương đã giải ngân vốn vay ODA đạt khoảng 1/3 dự toán

Các địa phương đã giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 32,43%

Các địa phương đã giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 32,43%

10 bộ, ngành cam kết hoàn thành giải ngân vốn vay nước ngoài

10 bộ, ngành cam kết hoàn thành giải ngân vốn vay nước ngoài

Bước đầu thực hiện quản lý nợ công chủ động

Bước đầu thực hiện quản lý nợ công chủ động

Việt Nam trả nợ công, nợ chính phủ đầy đủ, đúng hạn

Việt Nam trả nợ công, nợ chính phủ đầy đủ, đúng hạn

Từ 15/10, Bộ Tài chính sẽ công khai định kỳ các bộ, địa phương giải ngân chậm

Từ 15/10, Bộ Tài chính sẽ công khai định kỳ các bộ, địa phương giải ngân chậm