Dự án điện gió La Gàn chọn NIRAS tư vấn tác động môi trường và xã hội

Dự án điện gió La Gàn chọn NIRAS tư vấn tác động môi trường và xã hội

Vừa qua, hợp đồng Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (Environmental and Social Impact Assessment -...
Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn lựa chọn NIRAS tư vấn đánh giá tác động môi trường và xã hội

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn lựa chọn NIRAS tư vấn đánh giá tác động môi trường và xã hội

Nghiên cứu tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Nghiên cứu tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Phát triển điện gió ngoài khơi: Cần sớm hoàn thiện chính sách

Phát triển điện gió ngoài khơi: Cần sớm hoàn thiện chính sách

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu điện gió theo phản ánh của VietnamPlus

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu điện gió theo phản ánh của VietnamPlus

Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng mới cho nền kinh tế biển

Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng mới cho nền kinh tế biển

Đến năm 2030, Việt Nam có thể đưa vào vận hành 10 GW điện gió ngoài khơi

Đến năm 2030, Việt Nam có thể đưa vào vận hành 10 GW điện gió ngoài khơi

Đề xuất lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Đề xuất lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Việt Nam có thể vận hành 10 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030

Việt Nam có thể vận hành 10 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030

Đan Mạch và Việt Nam thảo luận lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Đan Mạch và Việt Nam thảo luận lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Chuyên gia khuyến nghị gì để phát triển điện gió tại Việt Nam?

Chuyên gia khuyến nghị gì để phát triển điện gió tại Việt Nam?

Tiềm năng điện gió Việt Nam vào khoảng 160 GW

Tiềm năng điện gió Việt Nam vào khoảng 160 GW

Hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm: Hiệu quả, nhiều lợi ích

Hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm: Hiệu quả, nhiều lợi ích

Hợp tác thúc đẩy các nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hợp tác thúc đẩy các nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hỗ trợ ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ

Hỗ trợ ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ

Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thúc đẩy các nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thúc đẩy các nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm

Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm

Việt Nam - Đan Mạch hợp tác sử dụng năng lượng tiết kiệm

Việt Nam - Đan Mạch hợp tác sử dụng năng lượng tiết kiệm

Việt Nam - Đan Mạch: Hợp tác thúc đẩy nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việt Nam - Đan Mạch: Hợp tác thúc đẩy nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việt Nam - Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Việt Nam - Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Ký kết Biên bản Ghi nhớ phát triển dự án điện gió tại Bình Thuận

Ký kết Biên bản Ghi nhớ phát triển dự án điện gió tại Bình Thuận

Tỉnh BìnhThuận ký kết Biên bản Ghi nhớ phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn trị giá hàng tỷ đô la Mỹ

Tỉnh BìnhThuận ký kết Biên bản Ghi nhớ phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn trị giá hàng tỷ đô la Mỹ

Bình Thuận sẽ có dự án điện gió ngoài khơi 3,5 GW

Bình Thuận sẽ có dự án điện gió ngoài khơi 3,5 GW

Bình Thuận: Ký biên bản ghi nhớ dự án điện gió ngoài khơi trị giá hơn 10 tỷ USD

Bình Thuận: Ký biên bản ghi nhớ dự án điện gió ngoài khơi trị giá hơn 10 tỷ USD

10 tỷ USD để phát triển điện gió ngoài khơi La Gàn

10 tỷ USD để phát triển điện gió ngoài khơi La Gàn

Phát triển siêu dự án điện gió ngoài khơi trị giá hơn 10 tỉ USD

Phát triển siêu dự án điện gió ngoài khơi trị giá hơn 10 tỉ USD

Việt Nam - Đan Mạch: Ký kết dự án phát triển điện gió ngoài khơi lên tới 10 tỷ USD

Việt Nam - Đan Mạch: Ký kết dự án phát triển điện gió ngoài khơi lên tới 10 tỷ USD

Ký Biên bản ghi nhớ dự án điện gió ngoài khơi trị giá hơn 10 tỷ USD

Ký Biên bản ghi nhớ dự án điện gió ngoài khơi trị giá hơn 10 tỷ USD

Bình Thuận: Ký kết phát triển dự án điện gió ngoài khơi trị giá hàng tỷ USD

Bình Thuận: Ký kết phát triển dự án điện gió ngoài khơi trị giá hàng tỷ USD

Tăng tiết kiệm điện để giảm đầu tư nhà máy mới

Tăng tiết kiệm điện để giảm đầu tư nhà máy mới

Việt Nam - Đan Mạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam - Đan Mạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

EOR 2019: 'Cánh cửa lớn' mở triển vọng phát triển năng lượng tái tạo

EOR 2019: 'Cánh cửa lớn' mở triển vọng phát triển năng lượng tái tạo