Tháng 11, toàn bộ 75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT sẽ tham gia NSW

Tháng 11, toàn bộ 75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT sẽ tham gia NSW

Thêm 3 quốc gia trao đổi chứng nhận xuất xứ qua Cơ chế một cửa ASEAN

Thêm 3 quốc gia trao đổi chứng nhận xuất xứ qua Cơ chế một cửa ASEAN

Gỡ vướng cấp phép cho hàng nghìn bến thủy

Gỡ vướng cấp phép cho hàng nghìn bến thủy

Từ ngày 5/10/2018, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội địa Long Bình

Từ ngày 5/10/2018, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội địa Long Bình

Triển khai cơ chế một cửa với thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh từ 5/10

Triển khai cơ chế một cửa với thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh từ 5/10

Mở rộng Cơ chế một cửa tại Cảng thủy nội địa Long Bình, TP.HCM

Mở rộng Cơ chế một cửa tại Cảng thủy nội địa Long Bình, TP.HCM

Cần Thơ: 9 tháng, đình chỉ hoạt động 30 bến thủy nội địa

Cần Thơ: 9 tháng, đình chỉ hoạt động 30 bến thủy nội địa

Bắc Giang: Người dân bức xúc vì cảng thủy tư nhân hoạt động gây ô nhiễm

Bắc Giang: Người dân bức xúc vì cảng thủy tư nhân hoạt động gây ô nhiễm

Sửa nghị định về điều kiện kho bãi hướng đến mục tiêu hiện đại hóa

Sửa nghị định về điều kiện kho bãi hướng đến mục tiêu hiện đại hóa

Ứng dụng khoa học vào giám sát ô nhiễm môi trường cảng thủy nội địa

Ứng dụng khoa học vào giám sát ô nhiễm môi trường cảng thủy nội địa

Hải Dương: Nhập nhèm cấp phép xây cảng thủy không trong quy hoạch

Hải Dương: Nhập nhèm cấp phép xây cảng thủy không trong quy hoạch

'Số hóa' 87 thủ tục hành chính ngành GTVT

'Số hóa' 87 thủ tục hành chính ngành GTVT

Tìm giải pháp thúc đẩy hiện đại hóa kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Tìm giải pháp thúc đẩy hiện đại hóa kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Hải Dương: Cảng chồng cảng uy hiếp an toàn đường sông

Hải Dương: Cảng chồng cảng uy hiếp an toàn đường sông

Sửa quy định về kiểm tra, giám sát hải quan

Sửa quy định về kiểm tra, giám sát hải quan

Bài toán đưa logistics thành ngành dịch vụ mũi nhọn

Bài toán đưa logistics thành ngành dịch vụ mũi nhọn

Thông tin mới vụ sà lan 1200 tấn bị lật trên sông Sài Gòn

Thông tin mới vụ sà lan 1200 tấn bị lật trên sông Sài Gòn

Tổng hợp trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại Hội nghị TK 03 năm tuyến vận tải ven biển

Tổng hợp trả lời vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại Hội nghị TK 03 năm tuyến vận tải ven biển