Không bật quạt thông gió, một công nhân ngành than chết trong hầm lò

Không bật quạt thông gió, một công nhân ngành than chết trong hầm lò

Quảng Ninh: Công nhân tử vong vì quên bật quạt thông gió lò

Quảng Ninh: Công nhân tử vong vì quên bật quạt thông gió lò

Quên bật quạt thông gió, nam công nhân Thái Bình ngạt khí tử vong

Quên bật quạt thông gió, nam công nhân Thái Bình ngạt khí tử vong

Không bật quạt thông gió, một công nhân mỏ tử vong

Không bật quạt thông gió, một công nhân mỏ tử vong

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí trong hầm lò

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí trong hầm lò

Quảng Ninh: Ngạt khí hầm lò khiến một công nhân tử vong

Quảng Ninh: Ngạt khí hầm lò khiến một công nhân tử vong

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong khi đang làm việc trong hầm lò

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong khi đang làm việc trong hầm lò

Lãnh đạo TKV kiểm tra sản xuất tại Công ty Than Khe Chàm Chiều ngày 17/7, Đoàn công tác của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc và đi lò kiểm tra sản xuất tại Công ty Than Khe Chàm.

Lãnh đạo TKV kiểm tra sản xuất tại Công ty Than Khe Chàm Chiều ngày 17/7, Đoàn công tác của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc và đi lò kiểm tra sản xuất tại Công ty Than Khe Chàm.