Quản lý đất nông lâm trường chủ yếu là khoán trắng, phát canh thu tô

Quản lý đất nông lâm trường chủ yếu là khoán trắng, phát canh thu tô

Chuyển đổi đất có nguồn gốc nông lâm trường: Vẫn nhiều khó khăn

Chuyển đổi đất có nguồn gốc nông lâm trường: Vẫn nhiều khó khăn

Làm gì để giám sát, quản lý đất đai nông, lâm trường quốc doanh?

Làm gì để giám sát, quản lý đất đai nông, lâm trường quốc doanh?

Kiểm toán kiến nghị thu hồi hàng chục lô đất

Kiểm toán kiến nghị thu hồi hàng chục lô đất

Cần đẩy mạnh lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nông nghiệp

Cần đẩy mạnh lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nông nghiệp

Quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường: Còn nhiều điểm nghẽn

Quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường: Còn nhiều điểm nghẽn

Cần tăng cường công tác thanh tra quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh

Cần tăng cường công tác thanh tra quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh

Nhiều nội dung của Nghị quyết 112/2005/qh13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh chưa Thực hiện hiệu quả

Nhiều nội dung của Nghị quyết 112/2005/qh13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh chưa Thực hiện hiệu quả

Hội đồng Dân tộc làm việc với các bộ ngành về kết quả giám sát việc Thực hiện Nghị quyết 112/2015/qh13

Hội đồng Dân tộc làm việc với các bộ ngành về kết quả giám sát việc Thực hiện Nghị quyết 112/2015/qh13

Buông lỏng thanh tra đất lâm trường

Buông lỏng thanh tra đất lâm trường

Đất lâm trường: Thanh, kiểm tra một số nơi có biểu hiện buông lỏng

Đất lâm trường: Thanh, kiểm tra một số nơi có biểu hiện buông lỏng

Sử dụng đất ở các nông, lâm trường còn lãng phí, kém hiệu quả

Sử dụng đất ở các nông, lâm trường còn lãng phí, kém hiệu quả

Nghệ An: Thu hồi gần 10.000ha đất nông lâm trường

Nghệ An: Thu hồi gần 10.000ha đất nông lâm trường

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Tích cực nhưng lúng túng!

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Tích cực nhưng lúng túng!

Tiếp tục cổ phần hóa các ngân hàng thương mại Nhà nước

Tiếp tục cổ phần hóa các ngân hàng thương mại Nhà nước

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ có làn sóng đầu tư, M&A quy mô lớn tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ có làn sóng đầu tư, M&A quy mô lớn tại Việt Nam

Cổ phần hóa cả nông - lâm trường

Cổ phần hóa cả nông - lâm trường

Việt Nam sắp đón nhận làn sóng đầu tư, M&A quy mô lớn

Việt Nam sắp đón nhận làn sóng đầu tư, M&A quy mô lớn

Diễn đàn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp 2018: 'Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới'

Diễn đàn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp 2018: 'Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới'

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: M&A mở ra cơ hội thu hút vốn FDI, FII

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: M&A mở ra cơ hội thu hút vốn FDI, FII

Cần tháo gỡ nhiều nút thắt, điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế

Cần tháo gỡ nhiều nút thắt, điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế

Thị trường thực chất cho đất nông nghiệp

Thị trường thực chất cho đất nông nghiệp

Ban Bí thư làm việc tại Đăk Lăk, Gia Lai

Ban Bí thư làm việc tại Đăk Lăk, Gia Lai

Quảng Ngãi: Thu hồi trên 14.000ha đất lâm nghiệp giao cho dân

Quảng Ngãi: Thu hồi trên 14.000ha đất lâm nghiệp giao cho dân

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Hải Phòng: Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Hải Phòng: Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai