Giá thu mua mía chạm đáy, ngành mía đường lo khủng hoảng thừa

Giá thu mua mía chạm đáy, ngành mía đường lo khủng hoảng thừa

Đường tồn kho hơn 680.000 tấn, giá mía giảm mạnh

Đường tồn kho hơn 680.000 tấn, giá mía giảm mạnh

Đường tồn kho tăng, doanh nghiệp và nông dân gặp khó

Đường tồn kho tăng, doanh nghiệp và nông dân gặp khó

Hậu Giang đề ra giải pháp giảm giá thành mía đường

Hậu Giang đề ra giải pháp giảm giá thành mía đường

Bài 2: Mía đường vừa hội nhập đã... chết: 'Giải cứu' không ăn thua

Bài 2: Mía đường vừa hội nhập đã... chết: 'Giải cứu' không ăn thua

Mía đường - Vì sao vừa hội nhập đã… chết?

Mía đường - Vì sao vừa hội nhập đã… chết?

Hàng nghìn tấn đường tồn, nông dân Hậu Giang lo giá mía tiếp tục giảm

Hàng nghìn tấn đường tồn, nông dân Hậu Giang lo giá mía tiếp tục giảm

Giải cứu 30.000 tấn đường tồn kho: Chỉ mua 'hớt ngọn' không ăn thua

Giải cứu 30.000 tấn đường tồn kho: Chỉ mua 'hớt ngọn' không ăn thua

Ế 30.000 tấn đường, Bí thư Hậu Giang phải kêu gọi mua 'giải cứu'

Ế 30.000 tấn đường, Bí thư Hậu Giang phải kêu gọi mua 'giải cứu'

Kêu gọi mua 'giải cứu' 30 nghìn tấn đường tồn kho

Kêu gọi mua 'giải cứu' 30 nghìn tấn đường tồn kho