Đồng Tháp sẽ đảm bảo kinh phí cho ATTT đạt tối thiểu 10% tổng chi CNTT

Đồng Tháp sẽ đảm bảo kinh phí cho ATTT đạt tối thiểu 10% tổng chi CNTT

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Tháp sẽ đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn...
Vì sao Việt Nam ngày càng có nhiều các Trung tâm điều hành an ninh mạng?

Vì sao Việt Nam ngày càng có nhiều các Trung tâm điều hành an ninh mạng?

Chính phủ yêu cầu kiểm soát an ninh, an toàn hệ thống camera giám sát

Chính phủ yêu cầu kiểm soát an ninh, an toàn hệ thống camera giám sát

Điểm nhấn công nghệ: 1,6 triệu lượt quét mã QR dịp Online Friday

Điểm nhấn công nghệ: 1,6 triệu lượt quét mã QR dịp Online Friday

CMC cảnh báo chiến dịch APT mới lợi dụng bộ gõ Unikey tấn công người dùng Việt Nam

CMC cảnh báo chiến dịch APT mới lợi dụng bộ gõ Unikey tấn công người dùng Việt Nam

CMC cảnh báo chiến dịch tấn công APT vào các cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam

CMC cảnh báo chiến dịch tấn công APT vào các cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam

CMC cảnh báo chiến dịch tấn công APT vào các cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam

CEO Công ty VNCS làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đánh giá, kiểm định an toàn thông tin Việt Nam

CEO Công ty VNCS làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đánh giá, kiểm định an toàn thông tin Việt Nam