Hành động khẩn cấp để ngăn chặn phế liệu tràn vào Việt Nam

Nhiều thủ đoạn tuồn phế liệu bẩn vào nội địa

Nhiều thủ đoạn tuồn phế liệu bẩn vào nội địa

Có hay không sự tiếp tay nhập lậu phế liệu về Việt Nam?

Có hay không sự tiếp tay nhập lậu phế liệu về Việt Nam?

Quyết không để Việt Nam trở thành bãi rác thế giới

Quyết không để Việt Nam trở thành bãi rác thế giới

Sai phạm nhập khẩu phế liệu: Phát hiện 'nhiều', khởi tố được 'một'

Sai phạm nhập khẩu phế liệu: Phát hiện 'nhiều', khởi tố được 'một'

Khởi tố doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vi phạm pháp luật

Khởi tố doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vi phạm pháp luật

Tổng cục Hải quan tăng cường công tác quản lý hải quan đối với phế liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan tăng cường công tác quản lý hải quan đối với phế liệu nhập khẩu

Hải quan tiếp tục điều tra các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu có dấu hiệu vi phạm

Hải quan tiếp tục điều tra các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu có dấu hiệu vi phạm

Những bãi rác khổng lồ đang tồn đọng trên các cảng biển

Những bãi rác khổng lồ đang tồn đọng trên các cảng biển

Không để Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới

Không để Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới

Hải quan đang điều tra thêm một số doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

Hải quan đang điều tra thêm một số doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

Khởi tố doanh nghiệp XNK Đức Đạt về tội vận chuyển trái phép hàng qua biên giới

Khởi tố doanh nghiệp XNK Đức Đạt về tội vận chuyển trái phép hàng qua biên giới

Công ty Đức Đạt bị điều tra hành vi nhập khẩu hơn 13.000 tấn phế liệu

Công ty Đức Đạt bị điều tra hành vi nhập khẩu hơn 13.000 tấn phế liệu