Làm chủ công nghệ bí mật gìn giữ thi hài Bác

Làm chủ công nghệ bí mật gìn giữ thi hài Bác

50 nămthực hiện Di chúc và giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 nămthực hiện Di chúc và giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khắc ghi lời dạy của Bác 'Trung với nước, hiếu với dân'

Khắc ghi lời dạy của Bác 'Trung với nước, hiếu với dân'

Tọa đàm 50 năm gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tọa đàm 50 năm gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng...

Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng...

Giữ gìn lâu dài thi hài Bác là nhiệm vụ thiêng liêng

Giữ gìn lâu dài thi hài Bác là nhiệm vụ thiêng liêng

50 năm gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 năm gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng: Giữ gìn lâu dài thi hài Bác Hồ là nhiệm vụ thiêng liêng

Thủ tướng: Giữ gìn lâu dài thi hài Bác Hồ là nhiệm vụ thiêng liêng

Bảo đảm gìn giữ lâu dài và tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo đảm gìn giữ lâu dài và tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước

LB Nga tiếp tục giúp đỡ Việt Nam gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

LB Nga tiếp tục giúp đỡ Việt Nam gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh