45 năm giữ gìn và tô điểm cảnh quan hương sắc bên Lăng Bác Hồ

45 năm giữ gìn và tô điểm cảnh quan hương sắc bên Lăng Bác Hồ

Lăng Bác – ngôi nhà vĩnh hằng của Người đã là nơi hội tụ của hàng chục triệu trái tim người Việt, càng in...
Áp dụng công nghệ cao để gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Áp dụng công nghệ cao để gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng yêu cầu giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Bác

Thủ tướng yêu cầu giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Bác

Giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong tình hình mới

Giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong tình hình mới

Từ ngày 15/8, Lăng Bác Hồ sẽ mở cửa trở lại

Từ ngày 15/8, Lăng Bác Hồ sẽ mở cửa trở lại

Từ 15/8 mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Bác

Từ 15/8 mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Bác

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 15/8

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 15/8

Đoàn 969 làm chủ nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn 969 làm chủ nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn'

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn'

Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Thiếu tướng Bùi Hải Sơn

Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Thiếu tướng Bùi Hải Sơn

Cha con người thợ xây Lăng Bác Hồ

Cha con người thợ xây Lăng Bác Hồ

Động lực thi đua của những 'người chiến sĩ bên Lăng Bác Hồ'

Động lực thi đua của những 'người chiến sĩ bên Lăng Bác Hồ'

50 nămthực hiện Di chúc và giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 nămthực hiện Di chúc và giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tọa đàm 50 năm gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tọa đàm 50 năm gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng...

Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng...

Tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo đảm gìn giữ lâu dài và tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo đảm gìn giữ lâu dài và tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước

Nga tiếp tục giúp đỡ Việt Nam gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nga tiếp tục giúp đỡ Việt Nam gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Bác - công trình lòng dân

Lăng Bác - công trình lòng dân