Hà Nội: Hoảng hốt phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối

Hà Nội: Hoảng hốt phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối

Người đàn ông chết bất thường trong tư thế quỳ, tay cầm kim tiêm

Người đàn ông chết bất thường trong tư thế quỳ, tay cầm kim tiêm

Tin tức Hà Nội 24h: Mâu thuẫn kinh doanh vận tải, sẵn sàng nổ súng khi bị tấn công

Tin tức Hà Nội 24h: Mâu thuẫn kinh doanh vận tải, sẵn sàng nổ súng khi bị tấn công

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong, tay vẫn cầm bơm kim tiêm

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong, tay vẫn cầm bơm kim tiêm

Người đàn ông chết trong tư thế quỳ gối, tay cầm kim tiêm

Người đàn ông chết trong tư thế quỳ gối, tay cầm kim tiêm

Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối, tay cầm kim tiêm

Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối, tay cầm kim tiêm

Người đàn ông chết trong tư thế quỳ gối ở khu công nghiệp

Người đàn ông chết trong tư thế quỳ gối ở khu công nghiệp

Người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi, trên tay cầm bơm kim tiêm

Người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi, trên tay cầm bơm kim tiêm