Bài 3: 'Hóa giải' những phức tạp về an ninh, trật tự địa bàn ven đô

Bài 3: 'Hóa giải' những phức tạp về an ninh, trật tự địa bàn ven đô

Hà Nội: Đi lễ chùa đầu năm, nam thanh niên bị nhóm người cầm hung khí đánh gục

Hà Nội: Đi lễ chùa đầu năm, nam thanh niên bị nhóm người cầm hung khí đánh gục

Lộ nguyên nhân ẩu đả kinh hoàng trước cửa chùa Đậu

Lộ nguyên nhân ẩu đả kinh hoàng trước cửa chùa Đậu

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng đánh hội đồng một thanh niên tại chùa Đậu

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng đánh hội đồng một thanh niên tại chùa Đậu

Nam thanh niên bị nhóm người cầm hung khí đánh gục trước cửa chùa

Nam thanh niên bị nhóm người cầm hung khí đánh gục trước cửa chùa

Hà Nội: Đi lễ chùa đầu năm, thanh niên bị đánh nguy kịch

Hà Nội: Đi lễ chùa đầu năm, thanh niên bị đánh nguy kịch

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng đánh trọng thương trước cổng chùa

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng đánh trọng thương trước cổng chùa