Nhậu say tại đám cuới, 2 nhóm thanh niên đánh nhau kinh hoàng

Nhậu say tại đám cuới, 2 nhóm thanh niên đánh nhau kinh hoàng

Hỗn chiến tại đám cưới, 2 thanh niên bị đâm trọng thương

Hỗn chiến tại đám cưới, 2 thanh niên bị đâm trọng thương

Hỗn chiến kinh hoàng trong đám cưới, 2 thanh niên bị đâm trúng ngực

Hỗn chiến kinh hoàng trong đám cưới, 2 thanh niên bị đâm trúng ngực

Hỗn chiến tại đám cưới, 2 thanh niên bị đâm trúng ngực

Hỗn chiến tại đám cưới, 2 thanh niên bị đâm trúng ngực

Hỗn chiến tại tiệc cưới, 2 người bị đâm trọng thương

Hỗn chiến tại tiệc cưới, 2 người bị đâm trọng thương

Mâu thuẫn tại đám cưới, 2 người bị đâm trọng thương

Mâu thuẫn tại đám cưới, 2 người bị đâm trọng thương

Hỗn chiến kinh hoàng trong đám cưới, 2 thanh niên bị đâm thấu ngực

Hỗn chiến kinh hoàng trong đám cưới, 2 thanh niên bị đâm thấu ngực