Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân liên quan gì tới nhà đất 15 Thi Sách?

Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân liên quan gì tới nhà đất 15 Thi Sách?

Cựu thứ trưởng Trần Việt Tân: 'Tôi tin cấp dưới nên ký không kiểm tra'

Cựu thứ trưởng Trần Việt Tân: 'Tôi tin cấp dưới nên ký không kiểm tra'

Hình ảnh xét xử phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ và 4 cựu cán bộ công an

Hình ảnh xét xử phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ và 4 cựu cán bộ công an

Xử vụ Vũ nhôm, thay đổi phút chót một kiểm sát viên

Xử vụ Vũ nhôm, thay đổi phút chót một kiểm sát viên

Hoãn phiên tòa xét kháng cáo của hai cựu Thứ trưởng Công an

Hoãn phiên tòa xét kháng cáo của hai cựu Thứ trưởng Công an

Cựu Thứ trưởng công an Trần Việt Tân viết gì trong đơn kháng cáo?

Cựu Thứ trưởng công an Trần Việt Tân viết gì trong đơn kháng cáo?

Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân kháng cáo, không chấp nhận án 3 năm tù