Cựu Thứ trưởng công an Trần Việt Tân viết gì trong đơn kháng cáo?

Cựu Thứ trưởng công an Trần Việt Tân viết gì trong đơn kháng cáo?

Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân kháng cáo, không chấp nhận án 3 năm tù

Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân kháng cáo, không chấp nhận án 3 năm tù

Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân không chấp nhận những phán quyết của tòa

Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân không chấp nhận những phán quyết của tòa

Viện Kiểm sát kháng nghị bản án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Viện Kiểm sát kháng nghị bản án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân kháng cáo, VKS kháng nghị một phần bản án

Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân kháng cáo, VKS kháng nghị một phần bản án

Kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ Vũ 'nhôm' và hai cựu Thứ trưởng Công an

Kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ Vũ 'nhôm' và hai cựu Thứ trưởng Công an

Liên quan đến Vũ 'nhôm', 2 cựu Thứ trưởng Công an lĩnh án

Liên quan đến Vũ 'nhôm', 2 cựu Thứ trưởng Công an lĩnh án