Hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống dịch bệnh

Hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống dịch bệnh

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình 'Tết sum vầy'

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình 'Tết sum vầy'

Tuyên dương 90 gương đảng viên tiêu biểu

Tuyên dương 90 gương đảng viên tiêu biểu

Trao giải cuộc thi viết về đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Trao giải cuộc thi viết về đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Bất cập khi tổ chức Đảng chuyển đi, tổ chức đoàn thể vẫn 'ở lại'

Bất cập khi tổ chức Đảng chuyển đi, tổ chức đoàn thể vẫn 'ở lại'

Tuyên dương con đoàn viên Công đoàn học giỏi - sống tốt

Tuyên dương con đoàn viên Công đoàn học giỏi - sống tốt

Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức

Đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh

Xây dựng đội ngũ đoàn viên vững vàng

Kienlongbank kỷ niệm 23 năm thành lập

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh ký kết phối hợp

26 Công đoàn cơ sở tham dự Hội thi nấu ăn và cắm hoa