Biểu dương 101 nữ đoàn viên Công đoàn viên chức Thành phố

Biểu dương 101 nữ đoàn viên Công đoàn viên chức Thành phố

Công chức TPHCM sáng tạo trong hoạt động phục vụ người dân

Công chức TPHCM sáng tạo trong hoạt động phục vụ người dân

Hào hứng với cuộc thi 'Bữa cơm gia đình' cho cán bộ, CNVCLĐ

Hào hứng với cuộc thi 'Bữa cơm gia đình' cho cán bộ, CNVCLĐ

Công đoàn viên chức TP biểu dương 60 gia đình cán bộ tiêu biểu

Công đoàn viên chức TP biểu dương 60 gia đình cán bộ tiêu biểu

Tuyên dương 297 gương tiêu biểu học tập Bác

Tuyên dương 297 gương tiêu biểu học tập Bác

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Trao giải hội thi vẽ trang trí áo dài, nón lá

Trao giải hội thi vẽ trang trí áo dài, nón lá

Ngắm các nữ công đoàn viên thướt tha trong tà áo dài

Ngắm các nữ công đoàn viên thướt tha trong tà áo dài

Chủ động, sáng tạo để phục vụ dân

Chủ động, sáng tạo để phục vụ dân