Chăm lo các gia đình khó khăn vùng sâu, vùng xa

Chăm lo các gia đình khó khăn vùng sâu, vùng xa

Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM phối hợp với Công đoàn Viên chức TP vừa tổ chức chuyến từ thiện xã...
Công đoàn Viên chức Thành phố: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, lao động

Công đoàn Viên chức Thành phố: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, lao động

Báo Người Lao Động tạo nhiều dấu ấn

Báo Người Lao Động tạo nhiều dấu ấn

Tặng 10.000 khẩu trang vải cho người lao động

Tặng 10.000 khẩu trang vải cho người lao động

Họ nói được, làm được

Họ nói được, làm được

Nhiều hoạt động chăm lo công chức, viên chức khó khăn

Nhiều hoạt động chăm lo công chức, viên chức khó khăn