Mỹ tiếp tục khuyến cáo không sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE

Mỹ tiếp tục khuyến cáo không sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE

Mỹ khuyến cáo không sử dụng điện thoại ZTE và Huawei

Mỹ khuyến cáo không sử dụng điện thoại ZTE và Huawei

Đảng Dân chủ Mỹ khuyến cáo không sử dụng thiết bị Huawei, ZTE

Đảng Dân chủ Mỹ khuyến cáo không sử dụng thiết bị Huawei, ZTE

Huawei lại rơi vào tầm ngắm an ninh của Anh

Huawei lại rơi vào tầm ngắm an ninh của Anh

Huawei lại rơi vào tầm ngắm an ninh của Anh

Huawei lại rơi vào tầm ngắm an ninh của Anh

Đảng Dân chủ cấm thành viên dùng điện thoại ZTE, Huawei

Đảng Dân chủ cấm thành viên dùng điện thoại ZTE, Huawei

Smartphone Huawei và ZTE bị cấm sử dụng tại Mỹ

Smartphone Huawei và ZTE bị cấm sử dụng tại Mỹ

Đảng Dân chủ Mỹ cấm sử dụng điện thoại của Huawei, ZTE trong tranh cử

Đảng Dân chủ Mỹ cấm sử dụng điện thoại của Huawei, ZTE trong tranh cử

Đảng Dân chủ Mỹ cảnh báo không sử dụng điện thoại ZTE hoặc Huawei

Đảng Dân chủ Mỹ cảnh báo không sử dụng điện thoại ZTE hoặc Huawei