Xe máy điện VinFast lên sóng CNN của Mỹ

Xe máy điện VinFast lên sóng CNN của Mỹ

Xe máy điện thông minh Klara của VinFast vừa xuất hiện trên chương trình 'Iconic Hanoi' (Biểu tượng Hà Nội)...

Xe máy điện VinFast 'chiếm sóng' truyền hình Mỹ

Xe máy điện VinFast 'chiếm sóng' truyền hình Mỹ

Kênh truyền hình CNN: Xe máy điện VinFast Klara là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Kênh truyền hình CNN: Xe máy điện VinFast Klara là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Xe máy điện VinFast 'chiếm sóng' truyền hình Mỹ

Xe máy điện VinFast 'chiếm sóng' truyền hình Mỹ

Xe máy điện VinFast 'chiếm sóng' truyền hình Mỹ

Xe máy điện VinFast 'chiếm sóng' truyền hình Mỹ

CNN phát sóng 15 phim quảng bá Hà Nội

CNN phát sóng 15 phim quảng bá Hà Nội

Đón xem 2 phim ngắn về Hà Nội trên CNN tháng 8 này

Đón xem 2 phim ngắn về Hà Nội trên CNN tháng 8 này

15 phim ngắn về Hà Nội phát sóng trên CNN

15 phim ngắn về Hà Nội phát sóng trên CNN

CNN bắt đầu phát loạt phim ngắn quảng bá về Hà Nội

CNN bắt đầu phát loạt phim ngắn quảng bá về Hà Nội

CNN phát sóng phim quảng bá du lịch Hà Nội

CNN phát sóng phim quảng bá du lịch Hà Nội

15 phim ngắn quảng bá Hà Nội sẽ được phát sóng trên CNN trong năm 2019

15 phim ngắn quảng bá Hà Nội sẽ được phát sóng trên CNN trong năm 2019

CNN sẽ phát sóng 15 phim ngắn quảng bá Hà Nội trong năm 2019

CNN sẽ phát sóng 15 phim ngắn quảng bá Hà Nội trong năm 2019