39 tiết mục biểu diễn tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ III

39 tiết mục biểu diễn tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ III

Nhiều màu sắc và tràn đầy cảm xúc!

Nhiều màu sắc và tràn đầy cảm xúc!

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Khai mạc liên hoan dân ca Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - 2018 ​

Khai mạc liên hoan dân ca Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - 2018 ​

Hứa hẹn những sắc thái mới ấn tượng

Hứa hẹn những sắc thái mới ấn tượng

Trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 23

Trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 23

Tổng kết và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII

Tổng kết và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII

Nhiều hoạt động văn hóa giải trí tạm hoãn sau khi Chủ tịch nước từ trần

Nhiều hoạt động văn hóa giải trí tạm hoãn sau khi Chủ tịch nước từ trần

Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái dừng tổ chức một số hoạt động vui chơi, văn hóa

Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái dừng tổ chức một số hoạt động vui chơi, văn hóa

NS Minh Vương giỗ tổ hoành tráng, nghệ sĩ nô nức tham dự

NS Minh Vương giỗ tổ hoành tráng, nghệ sĩ nô nức tham dự

Bát nháo hậu trường liên hoan 100 năm cải lương

Bát nháo hậu trường liên hoan 100 năm cải lương

Sao cải lương quy tụ tại đêm 'Danh tài hội tụ'

Sao cải lương quy tụ tại đêm 'Danh tài hội tụ'

Cải lương đã mới hơn

Cải lương đã mới hơn

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 12 năm 2018

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 12 năm 2018

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII năm 2018

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII năm 2018

318 tác phẩm tham gia liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII

318 tác phẩm tham gia liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII

318 tác phẩm tham gia liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII

318 tác phẩm tham gia liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII

Đã có 318 tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quân

Đã có 318 tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quân

318 tác phẩm tham dự Liên hoan truyền hình toàn quân

318 tác phẩm tham dự Liên hoan truyền hình toàn quân

Hàng trăm tác phẩm tham dự Liên hoan phim truyền hình toàn quân lần thứ XII

Hàng trăm tác phẩm tham dự Liên hoan phim truyền hình toàn quân lần thứ XII

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018: Đưa nghệ thuật cải lương đến với đông đảo công chúng

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018: Đưa nghệ thuật cải lương đến với đông đảo công chúng