TP Hồ Chí Minh gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài

TP Hồ Chí Minh gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ Cơ quan đại diện nước ngoài

Gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Quốc khánh Hungary: Thúc đẩy nhiều dự án hợp tác về giáo dục - đào tạo, y tế

Kỷ niệm Quốc khánh Hungary: Thúc đẩy nhiều dự án hợp tác về giáo dục - đào tạo, y tế

Kỷ niệm Quốc khánh Hungary

Kỷ niệm Quốc khánh Hungary

Kỷ niệm Quốc khánh Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Quốc khánh Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Quốc lễ Hungary tại TP Hồ Chí Minh

Trưng bày 250 bức ảnh của nhà khoa học Hungary về người Bru-Vân Kiều

Nhịp cầu quảng bá văn hóa