Y bác sĩ Vũ Hán sử dụng khẩu trang che mũi chuyên dùng trong bữa ăn

Y bác sĩ Vũ Hán sử dụng khẩu trang che mũi chuyên dùng trong bữa ăn

Bác sĩ Jiang Jinjun, Trung Quốc, đã sáng chế ra loại khẩu trang chỉ che mũi dùng khi ăn uống để giảm nguy...