Vinamilk mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng

Vinamilk mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng

Chống siêu vi khuẩn tại các bệnh viện

Chống siêu vi khuẩn tại các bệnh viện

Vinamilk và Bệnh Viện Chợ Rẫy hợp tác phát triển sản phẩm chuyên biệt

Vinamilk và Bệnh Viện Chợ Rẫy hợp tác phát triển sản phẩm chuyên biệt

Vinamilk-Bệnh viện Chợ Rẫy ký kết hợp tác chiến lược nâng tầm quốc tế

Vinamilk-Bệnh viện Chợ Rẫy ký kết hợp tác chiến lược nâng tầm quốc tế

Vinamilk - Bệnh viện Chợ Rẫy ký hợp tác chiến lược nâng tầm quốc tế

Vinamilk - Bệnh viện Chợ Rẫy ký hợp tác chiến lược nâng tầm quốc tế

Vinamilk đào tạo kiến thức dinh dưỡng cho hơn 1.300 cán bộ BV Chợ Rẫy

Vinamilk đào tạo kiến thức dinh dưỡng cho hơn 1.300 cán bộ BV Chợ Rẫy

Vinamilk và Bệnh Viện Chợ Rẫy nâng tầm quốc tế về hợp tác chiến lược dinh dưỡng

Vinamilk và Bệnh Viện Chợ Rẫy nâng tầm quốc tế về hợp tác chiến lược dinh dưỡng

Vinamilk 'bắt tay' Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc sức khỏe 1 triệu bệnh nhân

Vinamilk 'bắt tay' Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc sức khỏe 1 triệu bệnh nhân

Vinamilk- Bệnh viện Chợ Rẫy kí kết hợp tác chiến lược nâng tầm quốc tế

Vinamilk- Bệnh viện Chợ Rẫy kí kết hợp tác chiến lược nâng tầm quốc tế

Nuốt nhầm viên thuốc tẩy, người đàn ông bị thối rữa cổ họng

Nuốt nhầm viên thuốc tẩy, người đàn ông bị thối rữa cổ họng

Tiêu thụ thuốc kháng sinh tăng mạnh 15 năm qua

Tiêu thụ thuốc kháng sinh tăng mạnh 15 năm qua