Kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ lây bệnh

Kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ lây bệnh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng, nhiều người vẫn bất chấp quy định cách ly...