Những bước đi về phía trước

Những bước đi về phía trước

Lấy đất trường học rồi... 'treo'

Lấy đất trường học rồi... 'treo'

Khánh thành trường THPH chuyên Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia

Khánh thành trường THPH chuyên Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia

Khánh Hòa: Khánh thành giai đoạn 1 trường chuyên Lê Quý Đôn

Khánh Hòa: Khánh thành giai đoạn 1 trường chuyên Lê Quý Đôn

Khánh Hòa: Khánh thành trường chuyên lớn nhất tỉnh

Khánh Hòa: Khánh thành trường chuyên lớn nhất tỉnh

Nha Trang bất ngờ muốn sử dụng trường Lê Quý Đôn nằm ở 'đất vàng'

Nha Trang bất ngờ muốn sử dụng trường Lê Quý Đôn nằm ở 'đất vàng'

Khánh Hòa: Nghịch lý 'đất vàng' trường học nhường chỗ cho cao ốc

Khánh Hòa: Nghịch lý 'đất vàng' trường học nhường chỗ cho cao ốc

Học sinh, phụ huynh lo lắng khi trường học bị di dời khỏi 'đất vàng'

Học sinh, phụ huynh lo lắng khi trường học bị di dời khỏi 'đất vàng'

Phó Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa báo cáo vụ đổi 'đất vàng' cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa báo cáo vụ đổi 'đất vàng' cho doanh nghiệp

Yêu cầu làm rõ việc đổi hơn 7.000m2 đất 'vàng' dự án BT của Khánh Hòa

Yêu cầu làm rõ việc đổi hơn 7.000m2 đất 'vàng' dự án BT của Khánh Hòa