4 bảo vật quốc gia lần đầu trưng bày ở An Giang có gì độc - lạ?

4 bảo vật quốc gia lần đầu trưng bày ở An Giang có gì độc - lạ?

Trưng bày chuyên đề 'Từ đờn ca tài tử đến sân khấu cải lương Nam Bộ'

Trưng bày chuyên đề 'Từ đờn ca tài tử đến sân khấu cải lương Nam Bộ'

Triển lãm 260 tư liệu từ đờn ca tài tử đến sân khấu cải lương Nam Bộ

Triển lãm 260 tư liệu từ đờn ca tài tử đến sân khấu cải lương Nam Bộ

Trao danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực phi vật thể

Trao danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực phi vật thể

Triển lãm chuyên đề 'Côn Đảo - Di tích và danh thắng'

Triển lãm chuyên đề 'Côn Đảo - Di tích và danh thắng'

Triển lãm chuyên đề về 'Côn Đảo - Di tích và danh thắng'

Triển lãm chuyên đề về 'Côn Đảo - Di tích và danh thắng'

Những đền thờ Vua Hùng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Những đền thờ Vua Hùng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

Phát hiện tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng tại Vĩnh Long

Phát hiện tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng tại Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người tìm thấy tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người tìm thấy tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu cho người nộp cổ vật trị giá 7.5 tỷ

Thưởng 75 triệu cho người nộp cổ vật trị giá 7.5 tỷ

Tặng bằng khen cho người phát hiện và giao nộp tượng nữ thần Saraswati trị giá 7,5 tỉ đồng

Tặng bằng khen cho người phát hiện và giao nộp tượng nữ thần Saraswati trị giá 7,5 tỉ đồng

Giao nộp tượng nữ thần Saraswati trị giá 7,5 tỷ đồng

Giao nộp tượng nữ thần Saraswati trị giá 7,5 tỷ đồng