Du ngoạn Bình Liêu, thêm yêu đất nước

Du ngoạn Bình Liêu, thêm yêu đất nước

Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) là vùng đất của sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hùng vĩ, mạnh mẽ của núi rừng...