Xây dựng, bảo vệ thương hiệu cộng đồng

Xây dựng, bảo vệ thương hiệu cộng đồng

Ðến cuối năm 2020, cả nước có 88 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (CDÐL), trong đó...
Cây mới 'bén' đất Thái Hòa

Cây mới 'bén' đất Thái Hòa

Nghị lực của thanh niên khuyết tật vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương

Nghị lực của thanh niên khuyết tật vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương

Hương Khê cần chủ động đôn đốc thực hiện phương châm '4 tại chỗ' trong phòng, chống thiên tai

Hương Khê cần chủ động đôn đốc thực hiện phương châm '4 tại chỗ' trong phòng, chống thiên tai

Điều chỉnh chính sách tài chính, thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ

Điều chỉnh chính sách tài chính, thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Xu hướng tất yếu của nông nghiệp số, nông nghiệp sạch tại Hà Tĩnh

Xu hướng tất yếu của nông nghiệp số, nông nghiệp sạch tại Hà Tĩnh

Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

Ngành chuyên môn trả lời về nguyên nhân bưởi Phúc Trạch trên đất Thượng Lộc đậu quả ít

Cận cảnh quá trình 'phối giống' cho loại bưởi nổi tiếng ở Hà Tĩnh

Cận cảnh quá trình 'phối giống' cho loại bưởi nổi tiếng ở Hà Tĩnh

Bưởi Phúc Trạch mùa thụ phấn

Bưởi Phúc Trạch mùa thụ phấn

Thắm xanh những sườn đồi ở xã miền núi Hà Tĩnh

Thắm xanh những sườn đồi ở xã miền núi Hà Tĩnh

Top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2020- 2021

Top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2020- 2021

Công bố Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam

Công bố Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam

Vựa bưởi Phúc Trạch vào mùa thụ phấn bổ sung

Vựa bưởi Phúc Trạch vào mùa thụ phấn bổ sung

Đặc sản Hà Tĩnh lọt top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam

Đặc sản Hà Tĩnh lọt top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam

Thụ phấn bổ sung không ảnh hưởng đến chất lượng bưởi Phúc Trạch

Thụ phấn bổ sung không ảnh hưởng đến chất lượng bưởi Phúc Trạch

'Đệ nhất bưởi' vào mùa 'kết đôi'

'Đệ nhất bưởi' vào mùa 'kết đôi'

Xem nông dân Hà Tĩnh thụ phấn cho 'đệ nhất bưởi'

Xem nông dân Hà Tĩnh thụ phấn cho 'đệ nhất bưởi'

Hà Tĩnh: Rộn ràng mùa 'se duyên' cho giống bưởi đặc sản Phúc Trạch

Hà Tĩnh: Rộn ràng mùa 'se duyên' cho giống bưởi đặc sản Phúc Trạch

Đàn ông, đàn bà cả làng 'xe duyên' cho hoa, chờ ngày thu loại quả trăm triệu

Đàn ông, đàn bà cả làng 'xe duyên' cho hoa, chờ ngày thu loại quả trăm triệu

Nông dân Hương Khê tất bật 'se duyên' cho bưởi Phúc Trạch

Nông dân Hương Khê tất bật 'se duyên' cho bưởi Phúc Trạch

Về quê, bán hết vàng cưới, cặp vợ chồng trẻ trồng bưởi sinh thái, nuôi ong làm giàu

Về quê, bán hết vàng cưới, cặp vợ chồng trẻ trồng bưởi sinh thái, nuôi ong làm giàu

Về nơi xoi dó tìm trầm

Về nơi xoi dó tìm trầm

Hương Khê xây dựng huyện nông thôn mới từ phát triển kinh tế vườn

Hương Khê xây dựng huyện nông thôn mới từ phát triển kinh tế vườn

Hà Tĩnh: Thành lập tổ công tác nhằm hỗ trợ thủ tục các Dự án của Tập đoàn TH

Hà Tĩnh: Thành lập tổ công tác nhằm hỗ trợ thủ tục các Dự án của Tập đoàn TH

Tập đoàn TH dự kiến đầu tư 3 dự án lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Tập đoàn TH dự kiến đầu tư 3 dự án lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Bí thư kiêm trưởng thôn cùng người dân xứ đạo xây miền quê trù phú

Bí thư kiêm trưởng thôn cùng người dân xứ đạo xây miền quê trù phú

Hà Tĩnh có 15 đặc sản được đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu

Hà Tĩnh có 15 đặc sản được đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu

Giải pháp triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Giải pháp triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Bưởi Phúc Trạch rộ hoa sớm, nông dân Hương Khê 'nóng ruột'!

Bưởi Phúc Trạch rộ hoa sớm, nông dân Hương Khê 'nóng ruột'!

Đặc sắc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Đặc sắc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4

Hà Tĩnh: Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ tư

Hà Tĩnh: Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ tư

Để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, cần đáp ứng những điều kiện nào?

Để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, cần đáp ứng những điều kiện nào?

BƯỞI PHÚC TRẠCH - THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG

BƯỞI PHÚC TRẠCH - THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG

Có gì trong hội thi ẩm thực ở miền núi Hà Tĩnh?

Có gì trong hội thi ẩm thực ở miền núi Hà Tĩnh?

Vùng bưởi ngọt Xuân Vân cho quả ngon top 10 cả nước

Vùng bưởi ngọt Xuân Vân cho quả ngon top 10 cả nước

Khi 'xã 135' làm nông thôn mới

Khi 'xã 135' làm nông thôn mới

Hà Tĩnh cần ban hành nghị quyết mới về khuyến khích phát triển nông nghiệp

Hà Tĩnh cần ban hành nghị quyết mới về khuyến khích phát triển nông nghiệp

Phát triển bền vững cây có múi các tỉnh phía Bắc

Phát triển bền vững cây có múi các tỉnh phía Bắc

Khơi dậy đam mê, truyền lửa khởi nghiệp sáng tạo của người dân Hà Tĩnh

Khơi dậy đam mê, truyền lửa khởi nghiệp sáng tạo của người dân Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, ra quân làm nông thôn mới

Người dân Hà Tĩnh tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, ra quân làm nông thôn mới

'Cứ mưa lớn, nước sông dâng lên là đất lở ào ào'

'Cứ mưa lớn, nước sông dâng lên là đất lở ào ào'

Hướng dẫn người dân Hương Khê cách 'cứu' bưởi Phúc Trạch sau lũ

Hướng dẫn người dân Hương Khê cách 'cứu' bưởi Phúc Trạch sau lũ

Tái cơ cấu đi vào chiều sâu

Tái cơ cấu đi vào chiều sâu