Các đơn vị hưởng ứng Tết trồng cây

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Ninh Bình: Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về 'Biên giới và BĐBP'

Ninh Bình: Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về 'Biên giới và BĐBP'

Ninh Bình: Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về 'Biên giới và BĐBP'

Ninh Bình: Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về 'Biên giới và BĐBP'

Các đơn vị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Đảng ủy BĐBP Ninh Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Đảng ủy BĐBP Ninh Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Cụm Thi đua số 2 BĐBP tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng

Cụm Thi đua số 2 BĐBP tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng