Quảng Nam: Điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của nam thanh niên bên lề đường

Quảng Nam: Điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của nam thanh niên bên lề đường

Thanh niên chết không rõ nguyên do bên đường ven biển

Thanh niên chết không rõ nguyên do bên đường ven biển

Quảng Nam: Một nam thanh niên tử vong bên đường

Quảng Nam: Một nam thanh niên tử vong bên đường

Phát hiện thanh niên 9X nằm chết bên đường

Phát hiện thanh niên 9X nằm chết bên đường

Quảng Nam: Phát hiện thi thể thanh niên bên lề đường

Quảng Nam: Phát hiện thi thể thanh niên bên lề đường

Hoảng hồn phát hiện nam công nhân tử vong bên chiếc xe máy

Hoảng hồn phát hiện nam công nhân tử vong bên chiếc xe máy

Phát hiện thi thể thanh niên bên lề đường

Phát hiện thi thể thanh niên bên lề đường

Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong bên đường

Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong bên đường

Quảng Nam: Thanh niên 9x tử vong bên đường

Quảng Nam: Thanh niên 9x tử vong bên đường

Phát hiện thi thể nam thanh niên bên đường

Phát hiện thi thể nam thanh niên bên đường

Hoảng hồn phát hiện nam thanh niên tử vong bên đường, cạnh xe máy

Hoảng hồn phát hiện nam thanh niên tử vong bên đường, cạnh xe máy

Xe máy lao xuống vực trong đêm, đến sáng mới phát hiện

Xe máy lao xuống vực trong đêm, đến sáng mới phát hiện

Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong bên đường

Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong bên đường

Phát hiện nam công nhân tử vong bên đường trong đêm mưa lạnh

Phát hiện nam công nhân tử vong bên đường trong đêm mưa lạnh

Lên phương án khôi phục 20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất

Lên phương án khôi phục 20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất

Lên phương án khôi phục lại dữ liệu các sổ đỏ bị mất

Lên phương án khôi phục lại dữ liệu các sổ đỏ bị mất

Mất máy tính chứa 20.000 hồ sơ sổ đỏ không ảnh hưởng quyền lợi người dân?

Mất máy tính chứa 20.000 hồ sơ sổ đỏ không ảnh hưởng quyền lợi người dân?

Khôi phục dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Khôi phục dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Đơn vị mất máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ báo cáo gì?

Đơn vị mất máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ báo cáo gì?

Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ 'không cánh mà bay'

Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ 'không cánh mà bay'

Điều tra vụ mất máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ

Điều tra vụ mất máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ

2 máy tính chứa 20 ngàn sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

2 máy tính chứa 20 ngàn sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Quảng Nam: Mất hai máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ

Quảng Nam: Mất hai máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ

Vụ mất dữ liệu 20.000 giấy đỏ không ảnh hưởng tiến độ cấp giấy

Vụ mất dữ liệu 20.000 giấy đỏ không ảnh hưởng tiến độ cấp giấy

Máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam bị đánh cắp

Máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam bị đánh cắp

Máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam bị đánh cắp

Máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam bị đánh cắp

Điều tra vụ mất máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' ở Quảng Nam

Điều tra vụ mất máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' ở Quảng Nam

LẠ: Mất máy tính chứa dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai

LẠ: Mất máy tính chứa dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 chứng nhận sử dụng đất

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 chứng nhận sử dụng đất

Dữ liệu chứa 20.000 sổ đỏ của tổng công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam biến mất

Dữ liệu chứa 20.000 sổ đỏ của tổng công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam biến mất

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị cấp

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị cấp

Máy tính chứa 20.000 dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai bị mất

Máy tính chứa 20.000 dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai bị mất

Hai máy tính chứa hàng chục ngàn hồ sơ 'sổ đỏ' bị mất

Hai máy tính chứa hàng chục ngàn hồ sơ 'sổ đỏ' bị mất

Quảng Nam: Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất

Quảng Nam: Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Nhiều dữ liệu, hồ sơ đất đai biến mất cùng chiếc máy tính bị trộm

Nhiều dữ liệu, hồ sơ đất đai biến mất cùng chiếc máy tính bị trộm

Mất trộm máy vi tính chứa dữ liệu 20.000 'sổ đỏ' và hồ sơ đo đạc

Mất trộm máy vi tính chứa dữ liệu 20.000 'sổ đỏ' và hồ sơ đo đạc

Máy tính chứa 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia bị đánh cắp

Máy tính chứa 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia bị đánh cắp