Đã có phương án khắc phục vụ 2 máy tính chứa 20.000 sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Đã có phương án khắc phục vụ 2 máy tính chứa 20.000 sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Lên phương án khôi phục lại dữ liệu các sổ đỏ bị mất

Lên phương án khôi phục lại dữ liệu các sổ đỏ bị mất

Mất máy tính chứa 20.000 hồ sơ sổ đỏ không ảnh hưởng quyền lợi người dân?

Mất máy tính chứa 20.000 hồ sơ sổ đỏ không ảnh hưởng quyền lợi người dân?

Đơn vị mất máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ báo cáo gì?

Đơn vị mất máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ báo cáo gì?

Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ 'không cánh mà bay'

Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ 'không cánh mà bay'

2 máy tính chứa 20 ngàn sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

2 máy tính chứa 20 ngàn sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Điều tra vụ mất máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' ở Quảng Nam

Điều tra vụ mất máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' ở Quảng Nam

LẠ: Mất máy tính chứa dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai

LẠ: Mất máy tính chứa dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 chứng nhận sử dụng đất

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 chứng nhận sử dụng đất

Dữ liệu chứa 20.000 sổ đỏ của tổng công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam biến mất

Dữ liệu chứa 20.000 sổ đỏ của tổng công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam biến mất

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị cấp

Quảng Nam: Mất 2 máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị cấp

Máy tính chứa 20.000 dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai bị mất

Máy tính chứa 20.000 dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai bị mất

Hai máy tính chứa hàng chục ngàn hồ sơ 'sổ đỏ' bị mất

Hai máy tính chứa hàng chục ngàn hồ sơ 'sổ đỏ' bị mất

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Mất trộm máy vi tính chứa dữ liệu 20.000 'sổ đỏ' và hồ sơ đo đạc

Mất trộm máy vi tính chứa dữ liệu 20.000 'sổ đỏ' và hồ sơ đo đạc

Điều tra vụ máy tính chứa dữ liệu, hồ sơ đất đai bị mất

Điều tra vụ máy tính chứa dữ liệu, hồ sơ đất đai bị mất

Máy tính chứa 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia bị đánh cắp

Máy tính chứa 20.000 'sổ đỏ' chuẩn bị đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia bị đánh cắp