Cam Ranh: Kỷ luật 4 công chức cấp xã

Cam Ranh: Kỷ luật 4 công chức cấp xã

Lãnh đạo UBND thành phố Cam Ranh vừa cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ tại địa phương từ đầu năm 2020...