Những điểm sáng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc

Những điểm sáng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc

Con chữ thương đời thợ lấm láp

Con chữ thương đời thợ lấm láp

Phát huy hiệu quả mô hình 'Tòa soạn hội tụ'

Phát huy hiệu quả mô hình 'Tòa soạn hội tụ'

Nên thống nhất tên gọi mô hình cơ quan báo chí mới

Nên thống nhất tên gọi mô hình cơ quan báo chí mới

Quảng Ninh đầu tư 100 tỷ đồng phát sóng kênh truyền hình tiêu chuẩn HD

Quảng Ninh đầu tư 100 tỷ đồng phát sóng kênh truyền hình tiêu chuẩn HD

Quảng Ninh công bố phát sóng kênh truyền hình QTV tiêu chuẩn HD

Quảng Ninh công bố phát sóng kênh truyền hình QTV tiêu chuẩn HD

Hủy bỏ đồ án Quy hoạch tổng thể mặt bằng Trung tâm Báo chí tỉnh Quảng Ninh

Ra mắt Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Quảng Ninh thành lập trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước

Quảng Ninh: Thành lập Trung tâm Truyền thông và hợp nhất 3 văn phòng

Quảng Ninh thành lập Trung tâm Truyền thông, hợp nhất 3 Văn phòng

Quảng Ninh chính thức thành lập Trung tâm truyền thông, hợp nhất 3 văn phòng

Quảng Ninh ra mắt Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Thành lập Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Quảng Ninh chỉ định Tập đoàn Hoàng Hà thực hiện dự án Trung tâm báo chí theo hình thức BLT

Ông Mai Vũ Tuấn làm Giám đốc Trung tâm truyền thông Quảng Ninh

Đồng chí Mai Vũ Tuấn giữ chức Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh chính thức thực hiện mô hình đầu tiên của cả nước: Sáp nhập các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc Truyền thông hợp nhất cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam

Quảng Ninh có Trung tâm truyền thông đầu tiên của cả nước

Quảng Ninh bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Truyền thông đầu tiên trong cả nước

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động từ 1/1/2019

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên hợp nhất các cơ quan báo chí

Trung tâm Truyền thông hoạt động từ ngày 1-1-2019

Quảng Ninh: Thông qua Đề án hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Thông tin

Chính thức thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí, lập Trung tâm truyền thông

Hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Thành lập trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan thành lập Trung tâm truyền thông