Đề nghị đưa trí tuệ nhân tạo vào dạy ở THPT

Đề nghị đưa trí tuệ nhân tạo vào dạy ở THPT

Để Việt Nam ghi dấu trên bản đồ AI thế giới

Để Việt Nam ghi dấu trên bản đồ AI thế giới

Những đóng góp không thể đong đếm

Những đóng góp không thể đong đếm

Thu hút nhân tài xây dựng đất nước

Thu hút nhân tài xây dựng đất nước

Phát triển trí tuệ nhân tạo: Tập hợp nguồn trí thức cộng đồng

Phát triển trí tuệ nhân tạo: Tập hợp nguồn trí thức cộng đồng

Báo Đấu thầu số 166 ra ngày 31/8/2018

Báo Đấu thầu số 166 ra ngày 31/8/2018

Mũi nhọn nào để phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam?

Mũi nhọn nào để phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam?

Cách mạng công nghiệp 4.0: Chú trọng huy động nguồn lực chất xám

Cách mạng công nghiệp 4.0: Chú trọng huy động nguồn lực chất xám

Chuyên gia gốc Việt hiến kế phát triển trí tuệ nhân tạo

Chuyên gia gốc Việt hiến kế phát triển trí tuệ nhân tạo

Hội thảo trí tuệ nhân tạo 2018: Làm sao định vị Việt Nam trên bản đồ AI thế giới

Hội thảo trí tuệ nhân tạo 2018: Làm sao định vị Việt Nam trên bản đồ AI thế giới

Huy động tối đa nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo

Huy động tối đa nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo

Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI vào các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam

Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI vào các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam

Những người làm AI đang nhận được sự ủng hộ to lớn

Những người làm AI đang nhận được sự ủng hộ to lớn

Khơi dậy tiềm lực trí tuệ Việt tạo sức bật mới cho nền kinh tế

Khơi dậy tiềm lực trí tuệ Việt tạo sức bật mới cho nền kinh tế

Việt Nam tập trung nguồn lực phát triển Trí tuệ Nhân tạo

Việt Nam tập trung nguồn lực phát triển Trí tuệ Nhân tạo

Việt Nam cần làm gì để có dấu mốc trên bản đồ trí tuệ nhân tạo thế giới?

Việt Nam cần làm gì để có dấu mốc trên bản đồ trí tuệ nhân tạo thế giới?

Làm gì để kết nối 10.000 nhà khoa học Việt trên toàn cầu?

Làm gì để kết nối 10.000 nhà khoa học Việt trên toàn cầu?

Công bố chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018

Công bố chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018

Việt Nam đứng ở đâu trên bản đồ AI thế giới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0?

Việt Nam đứng ở đâu trên bản đồ AI thế giới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0?

Vietnam Innovation Network - Liên kết tinh hoa, lan tỏa động lực

Vietnam Innovation Network - Liên kết tinh hoa, lan tỏa động lực

Kết nối người tài, trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới

Kết nối người tài, trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới

'Chính phủ sẽ xây dựng và kiến tạo những vườn hoa...'

'Chính phủ sẽ xây dựng và kiến tạo những vườn hoa...'

Thủ tướng dự lễ công bố Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

Thủ tướng dự lễ công bố Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam