Những album nhạc xuất sắc nhất thập kỷ

Những album nhạc xuất sắc nhất thập kỷ

Thay vì bình chọn 10 album xuất sắc nhất năm 2019, tờ Variety đã có bình chọn 10 album xuất sắc nhất của...