Điểm đón taxi cố định vắng bóng hành khách vì nhiều... bất tiện

Điểm đón taxi cố định vắng bóng hành khách vì nhiều... bất tiện

TP. HCM thí điểm 5 điểm đón taxi tại quận 1

TP. HCM thí điểm 5 điểm đón taxi tại quận 1

TP HCM: Bến taxi 'ế khách' trong ngày đầu khai trương

TP HCM: Bến taxi 'ế khách' trong ngày đầu khai trương

TP.HCM khai trương 5 điểm đón taxi cố định ở quận trung tâm

TP.HCM khai trương 5 điểm đón taxi cố định ở quận trung tâm

TP.HCM: Khai trương 5 vị trí đón taxi khu vực quận 1

TP.HCM: Khai trương 5 vị trí đón taxi khu vực quận 1

Đón taxi tại 5 điểm cố định ở TPHCM như thế nào?

Đón taxi tại 5 điểm cố định ở TPHCM như thế nào?

TPHCM: Quận 1 thí điểm 5 vị trí đón taxi

TPHCM: Quận 1 thí điểm 5 vị trí đón taxi

TP HCM: Chỉ cần bấm nút là taxi đến rước!

TP HCM: Chỉ cần bấm nút là taxi đến rước!

TP Hồ Chí Minh: Chính thức thí điểm 5 điểm đón taxi cố định

TP Hồ Chí Minh: Chính thức thí điểm 5 điểm đón taxi cố định

Thí điểm 5 vị trí đón taxi khu vực quận 1

Thí điểm 5 vị trí đón taxi khu vực quận 1

TP Hồ Chí Minh đưa vào thí điểm 5 điểm đón taxi khu trung tâm quận 1

TP Hồ Chí Minh đưa vào thí điểm 5 điểm đón taxi khu trung tâm quận 1

Không còn đón khách bừa bãi, trung tâm quận 1 có 5 điểm đón taxi

Không còn đón khách bừa bãi, trung tâm quận 1 có 5 điểm đón taxi

TP HCM thí điểm 5 điểm đón taxi cố định ở quận trung tâm

TP HCM thí điểm 5 điểm đón taxi cố định ở quận trung tâm

TPHCM thí điểm 5 điểm đón taxi cố định

TPHCM thí điểm 5 điểm đón taxi cố định

Thí điểm 5 điểm đón taxi tại trung tâm TP.HCM

Thí điểm 5 điểm đón taxi tại trung tâm TP.HCM