Thái Lan: Sử dụng mưa nhân tạo để giảm bụi không khí độc hại

Thái Lan: Sử dụng mưa nhân tạo để giảm bụi không khí độc hại

Bangkok 'rửa' thành phố để giảm bụi, giảm độc hại ô nhiễm không khí

Bangkok 'rửa' thành phố để giảm bụi, giảm độc hại ô nhiễm không khí

Dân Thái Lan ho ra máu vì Thủ đô ô nhiễm quá nặng

Dân Thái Lan ho ra máu vì Thủ đô ô nhiễm quá nặng

Thái Lan đóng cửa hơn 400 trường học vì ô nhiễm tồi tệ tại Bangkok

Thái Lan đóng cửa hơn 400 trường học vì ô nhiễm tồi tệ tại Bangkok

Thái Lan: Hàng trăm trường học phải đóng cửa do ô nhiễm không khí

Thái Lan: Hàng trăm trường học phải đóng cửa do ô nhiễm không khí

Đồng loạt đóng cửa hơn 400 trường học tại Bangkok, Thái Lan

Đồng loạt đóng cửa hơn 400 trường học tại Bangkok, Thái Lan

Sương khói độc hại buộc Bangkok phải đóng cửa hàng trăm trường học

Sương khói độc hại buộc Bangkok phải đóng cửa hàng trăm trường học

Tận mắt chứng kiến không khí ô nhiễm, dân mạng kêu gọi bảo vệ môi trường

Tận mắt chứng kiến không khí ô nhiễm, dân mạng kêu gọi bảo vệ môi trường

Thái Lan làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm nghiêm trọng ở Bangkok

Thái Lan làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm nghiêm trọng ở Bangkok

Thái Lan tạo mưa để giảm ô nhiễm ở Bangkok

Thái Lan tạo mưa để giảm ô nhiễm ở Bangkok