Cả 4 chỉ tiêu quan trọng của PVN đều về đích trước kế hoạch

Cả 4 chỉ tiêu quan trọng của PVN đều về đích trước kế hoạch

Petrovietnam: Tổng doanh thu 11 tháng đầu năm 2019 ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng

Petrovietnam: Tổng doanh thu 11 tháng đầu năm 2019 ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng

Đây là thời điểm thích hợp để Petrovietnam đảm nhận vị trí Tổng Thư ký ASCOPE

Đây là thời điểm thích hợp để Petrovietnam đảm nhận vị trí Tổng Thư ký ASCOPE

Cùng hợp tác để tạo ra môi trường ổn định cho các công ty dầu khí

Cùng hợp tác để tạo ra môi trường ổn định cho các công ty dầu khí

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 24/11 đến 1/12/2019

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 24/11 đến 1/12/2019

Chủ tịch PVEP đảm nhận vai trò Tổng Thư ký Ascope

Chủ tịch PVEP đảm nhận vai trò Tổng Thư ký Ascope

Petrovietnam tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng ASCOPE

Petrovietnam tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng ASCOPE

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký ASCOPE

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký ASCOPE