Long trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ

Long trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ

Hà Nội ủng hộ mọi hoạt động giao lưu phát triển hợp tác trong không gian Pháp ngữ

Hà Nội ủng hộ mọi hoạt động giao lưu phát triển hợp tác trong không gian Pháp ngữ

Khai mạc Hội nghị Mạng lưới nữ nghị sĩ và Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa APF

Khai mạc Hội nghị Mạng lưới nữ nghị sĩ và Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa APF

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Mạng lưới Nữ nghị sĩ, Hội nghị APF

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Mạng lưới Nữ nghị sĩ, Hội nghị APF

Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Một số hình ảnh Hội nghị mạng lưới nữ nghị sĩ và Hội nghị ủy ban giáo dục, truyền thông, văn hóa liên minh nghị viện Pháp ngữ

Một số hình ảnh Hội nghị mạng lưới nữ nghị sĩ và Hội nghị ủy ban giáo dục, truyền thông, văn hóa liên minh nghị viện Pháp ngữ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Việt Nam đánh giá cao vai trò của APF'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Việt Nam đánh giá cao vai trò của APF'

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ

Khai mạc hội nghị của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Việt Nam

Khai mạc hội nghị của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Việt Nam

Việt Nam góp phần củng cố đoàn kết, hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam góp phần củng cố đoàn kết, hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ