Dấu ấn đẹp của chuyến đi thực tế sáng tác

Dấu ấn đẹp của chuyến đi thực tế sáng tác

Được sự động viên của giám đốc Nhà Sáng tác 'Văn học nghệ thuật' Nha Trang Đỗ Thị Mai Hương và sự giúp đỡ...