Bài 2 - Di sản cần được bảo tồn trong cộng đồng

Bài 2 - Di sản cần được bảo tồn trong cộng đồng

Nhiều thí dụ đã chỉ ra rằng, khi cộng đồng đã hiểu được giá trị di sản, di tích mà mình sở hữu, họ sẽ yêu...