Thương lái thu mua nông sản 'lạ': Cần cảnh giác!

Thương lái thu mua nông sản 'lạ': Cần cảnh giác!

Thương lái thu mua nông sản 'lạ': Cần cảnh giác!

Thương lái thu mua nông sản 'lạ': Cần cảnh giác!

Cảnh giác với kiểu thu mua nông sản 'lạ'

Cảnh giác với kiểu thu mua nông sản 'lạ'

Cà Mau làm rõ việc thương lái 'bí ẩn' thu mua lá nhàu tươi

Cà Mau làm rõ việc thương lái 'bí ẩn' thu mua lá nhàu tươi

Cà Mau: Chủ tịch tỉnh lên tiếng vụ thu mua lá nhàu bất thường

Cà Mau: Chủ tịch tỉnh lên tiếng vụ thu mua lá nhàu bất thường

Bất thường chuyện đổ xô thu gom lá nhàu tươi ở Cà Mau

Bất thường chuyện đổ xô thu gom lá nhàu tươi ở Cà Mau

Cà Mau: Ồ ạt hái lá nhàu bán cho thương lái với giá cao bất thường

Cà Mau: Ồ ạt hái lá nhàu bán cho thương lái với giá cao bất thường

Thi nhau tuốt sạch lá nhàu bán giá 4.000 đồng/kg

Thi nhau tuốt sạch lá nhàu bán giá 4.000 đồng/kg

Thương lái thu mua lá nhàu tươi, người dân đổ xô bẻ cành, bứt đọt non

Thương lái thu mua lá nhàu tươi, người dân đổ xô bẻ cành, bứt đọt non

Bất thường việc thương lái thu mua lá nhàu tươi ở Cà Mau

Bất thường việc thương lái thu mua lá nhàu tươi ở Cà Mau