Tin giáo dục: Hiệu trưởng bị cắt thành tích thi đua vì phát ngôn sốc

Tin giáo dục: Hiệu trưởng bị cắt thành tích thi đua vì phát ngôn sốc

Những phát ngôn, hành xử gây 'sốc' của lãnh đạo trường

Những phát ngôn, hành xử gây 'sốc' của lãnh đạo trường

Cắt hết thi đua hiệu trưởng 'phủi' trách nhiệm vụ học sinh bị cổng trường đè gãy vai

Cắt hết thi đua hiệu trưởng 'phủi' trách nhiệm vụ học sinh bị cổng trường đè gãy vai

Cắt thi đua, kiểm điểm Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm với học sinh bị cổng trường đè gãy vai

Cắt thi đua, kiểm điểm Hiệu trưởng nói không có trách nhiệm với học sinh bị cổng trường đè gãy vai

Hành động quay lưng nói chuyện với phụ huynh của Hiệu trưởng Trần Xuân Ngọc không thể chấp nhận được

Hành động quay lưng nói chuyện với phụ huynh của Hiệu trưởng Trần Xuân Ngọc không thể chấp nhận được

Trưởng phòng GĐ&ĐT xin lỗi vụ hiệu trưởng nói 'không có trách nhiệm' khi học sinh bị cổng đè

Trưởng phòng GĐ&ĐT xin lỗi vụ hiệu trưởng nói 'không có trách nhiệm' khi học sinh bị cổng đè