Thí sinh 1-1,5 điểm vẫn đạt học sinh giỏi cấp huyện

Thí sinh 1-1,5 điểm vẫn đạt học sinh giỏi cấp huyện

Thi được 1 điểm vẫn đạt học sinh giỏi cấp huyện

Thi được 1 điểm vẫn đạt học sinh giỏi cấp huyện

Kỷ luật trưởng phòng giáo dục huyện kê khống văn phòng phẩm để nhận 58 triệu đồng

Kỷ luật trưởng phòng giáo dục huyện kê khống văn phòng phẩm để nhận 58 triệu đồng

Kê khống 840 ram giấy A4, trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo

Kê khống 840 ram giấy A4, trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành vì chi khống 58 triệu đồng

Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành vì chi khống 58 triệu đồng

Kỷ luật nữ Trưởng phòng GD&ĐT huyện vì kê khống giấy thi

Kỷ luật nữ Trưởng phòng GD&ĐT huyện vì kê khống giấy thi

Kê khống giấy làm đề thi, Trưởng phòng giáo dục Hậu Giang bị kỷ luật

Một trưởng phòng GD&ĐT ở Hậu Giang bị kỷ luật vì chi khống... 58 triệu đồng

Phụ huynh tố thầy giáo trù dập khiến nam sinh lớp 3 rối loạn thần kinh

Nghi bị thầy chủ nhiệm trù dập, một học sinh có biểu hiện tâm thần

Học lớp 6, 7 vẫn không đọc thông viết thạo: Rà soát lại toàn bộ học sinh

HS lớp 6, lớp 7 không đọc thông viết thạo ở Hậu Giang: Chỉ đạo nhà trường phụ đạo, hỗ trợ

Hậu Giang: Lãnh đạo Phòng GD-ĐT bị 'tuýt còi' vì tự ý chiêu sinh