Bắt nhóm nam nữ cưỡng đoạt tiền của người đi nhầm đường ở Hà Nội

Bắt nhóm nam nữ cưỡng đoạt tiền của người đi nhầm đường ở Hà Nội

Tái diễn trấn lột ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Lẽ nào pháp luật bó tay?

Tái diễn trấn lột ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Lẽ nào pháp luật bó tay?

Bắt giữ 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản người vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bắt giữ 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản người vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bị tạm giữ

4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bị tạm giữ

Tạm giữ 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Tạm giữ 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Bắt nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản tại khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bắt nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản tại khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bắt 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người dân trên cao tốc

Bắt 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người dân trên cao tốc

Bắt nhóm đối tượng mang CSGT ra dọa để trấn lột tiền người vi phạm

Bắt nhóm đối tượng mang CSGT ra dọa để trấn lột tiền người vi phạm

Ổ nhóm 'cò đường' chuyên trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Ổ nhóm 'cò đường' chuyên trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Hà Nội: Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản của người đi nhầm vào đường cao tốc

Hà Nội: Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản của người đi nhầm vào đường cao tốc

Công an bắt nhóm xin tiền trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Công an bắt nhóm xin tiền trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân, 5 đối tượng bị bắt

Trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân, 5 đối tượng bị bắt

Tóm gọn 'ổ nhóm' trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tóm gọn 'ổ nhóm' trấn lột tiền của người đi đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hà Nội: Bắt 5 đối tượng 'dọa CSGT' trấn tiền người vi phạm trên cao tốc

Hà Nội: Bắt 5 đối tượng 'dọa CSGT' trấn tiền người vi phạm trên cao tốc

Thủ đoạn cưỡng đoạt tiền của lái xe trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Thủ đoạn cưỡng đoạt tiền của lái xe trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Bắt giữ nhóm côn đồ 'dọa CSGT' trấn lột tiền người vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bắt giữ nhóm côn đồ 'dọa CSGT' trấn lột tiền người vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ