Chưa hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ'

Chưa hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ'

Vì sao chưa xét công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ đường phố'?

Vì sao chưa xét công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ đường phố'?

Vì sao 2 hiệp sĩ tử nạn tại TP.HCM vẫn chưa được công nhận liệt sĩ?

Vì sao 2 hiệp sĩ tử nạn tại TP.HCM vẫn chưa được công nhận liệt sĩ?

Vì sao 2 'hiệp sĩ' Sài Gòn chưa được xét công nhận liệt sỹ?

Vì sao 2 'hiệp sĩ' Sài Gòn chưa được xét công nhận liệt sỹ?

Hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ' Sài Gòn chưa hoàn thiện

Hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ' Sài Gòn chưa hoàn thiện

Chưa xét công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ đường phố' vì chưa đủ hồ sơ

Chưa xét công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ đường phố' vì chưa đủ hồ sơ

Thiếu kết luận từ công an để công nhận liệt sỹ cho hai 'hiệp sỹ'

Thiếu kết luận từ công an để công nhận liệt sỹ cho hai 'hiệp sỹ'