Quá lộng hành!

Quá lộng hành!

Một gia đình ở phố cổ Hội An bị nhiều kẻ bịt mặt ném chất bẩn vào nhà riêng và nhà hàng

Một gia đình ở phố cổ Hội An bị nhiều kẻ bịt mặt ném chất bẩn vào nhà riêng và nhà hàng

Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An lại bị tạt chất bẩn

Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An lại bị tạt chất bẩn

Nhà hàng ở phố cổ Hội An tiếp tục bị tạt sơn ngay giữa ban ngày

Nhà hàng ở phố cổ Hội An tiếp tục bị tạt sơn ngay giữa ban ngày

CLIP: Nhà hàng phố cổ Hội An lại bị kẻ xấu tạt sơn, mắm tôm

CLIP: Nhà hàng phố cổ Hội An lại bị kẻ xấu tạt sơn, mắm tôm

Nhà hàng ở phố cổ Hội An lại bị ném sơn giữa ban ngày

Nhà hàng ở phố cổ Hội An lại bị ném sơn giữa ban ngày

Nhà hàng Không Cầm Quán - Hội An liên tục bị 'bom' sơn, mắm tôm: Lộ diện kẻ 'khủng bố'?

Nhà hàng Không Cầm Quán - Hội An liên tục bị 'bom' sơn, mắm tôm: Lộ diện kẻ 'khủng bố'?

Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An liên tục bị kẻ xấu tạt chất bẩn

Quảng Nam: Nhà hàng ở Hội An liên tục bị kẻ xấu tạt chất bẩn

Công an xác minh 1 nhà hàng ở Hội An bị 'khủng bố' mắm tôm và xăng

Công an xác minh 1 nhà hàng ở Hội An bị 'khủng bố' mắm tôm và xăng

Chủ nhà hàng ở Hội An tố bị người lạ mặt 'khủng bố' bằng mắm tôm, sơn

Chủ nhà hàng ở Hội An tố bị người lạ mặt 'khủng bố' bằng mắm tôm, sơn

Nhà hàng ở Hội An liên tục bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm

Nhà hàng ở Hội An liên tục bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm

Nhà hàng ở phố cổ Hội An bị kẻ xấu liên tục tạt sơn, mắm tôm

Nhà hàng ở phố cổ Hội An bị kẻ xấu liên tục tạt sơn, mắm tôm

Nhà hàng ở phố cổ Hội An liên tục bị kẻ xấu tạt xăng, ném mắm tôm

Nhà hàng ở phố cổ Hội An liên tục bị kẻ xấu tạt xăng, ném mắm tôm

Nhà hàng bị 'khủng bố' bằng sơn, mắm tôm

Nhà hàng bị 'khủng bố' bằng sơn, mắm tôm