Can thiệp nội mạch giúp giải quyết nguy cơ cắt thận trong điều trị bướu mỡ cơ mạch thận

Can thiệp nội mạch giúp giải quyết nguy cơ cắt thận trong điều trị bướu mỡ cơ mạch thận

Bác sĩ chặn đường máu để bỏ 'đói' bướu thận bệnh nhân

Bác sĩ chặn đường máu để bỏ 'đói' bướu thận bệnh nhân

Bảo tồn thận không cần mổ dù bướu mỡ cơ mạch thận khủng đang xuất huyết

Bảo tồn thận không cần mổ dù bướu mỡ cơ mạch thận khủng đang xuất huyết

Cứu sống bệnh nhân, giữ nguyên quả thận

Cứu sống bệnh nhân, giữ nguyên quả thận

Suýt mất mạng vì bướu mỡ cơ mạch thận to và bị vỡ

Suýt mất mạng vì bướu mỡ cơ mạch thận to và bị vỡ

Kịp cứu người phụ nữ tiểu ra máu ồ ạt

Kịp cứu người phụ nữ tiểu ra máu ồ ạt

Nội soi 3D cắt bỏ khối u vẫn giữ nguyên được quả thận

Nội soi 3D cắt bỏ khối u vẫn giữ nguyên được quả thận

Bác sĩ robot

Bác sĩ robot