Về sự trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện sẽ xử lý dứt điểm

Về sự trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện sẽ xử lý dứt điểm

Tư hữu hóa nhằm trục lợi từ đền Đá Thiên?

Tư hữu hóa nhằm trục lợi từ đền Đá Thiên?

Có dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện bất lực, tỉnh vào cuộc

Có dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện bất lực, tỉnh vào cuộc

Trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên

Trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên

Địa ốc 7AM: Kỳ quái sổ đỏ nhà 27A Đê La Thành, 'lỗ hổng' trong quản lý Homestay tại Ninh Bình

Địa ốc 7AM: Kỳ quái sổ đỏ nhà 27A Đê La Thành, 'lỗ hổng' trong quản lý Homestay tại Ninh Bình

Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Bi hài chuyện chính quyền tranh chấp với dân một ngôi đền

Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Bi hài chuyện chính quyền tranh chấp với dân một ngôi đền