Xử lý dứt điểm tranh chấp tại đền Đá Thiên (Thái Nguyên)

Xử lý dứt điểm tranh chấp tại đền Đá Thiên (Thái Nguyên)

Thời gian vừa qua, nhân dân ở tổ 7, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) liên tục gửi đơn, thư...
Thực hiện kết luận thanh tra đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

Thực hiện kết luận thanh tra đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

Xử lý sai phạm trong sử dụng đất, hoạt động tín ngưỡng ở đền Đá Thiên

Xử lý sai phạm trong sử dụng đất, hoạt động tín ngưỡng ở đền Đá Thiên

Xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên

Xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại đền Đá Thiên (Thái Nguyên)

Cần xử lý dứt điểm tranh chấp tại đền Đá Thiên (Thái Nguyên)

Cần xử lý dứt điểm tranh chấp tại đền Đá Thiên (Thái Nguyên)

TÔN TRỌNG PHÁP LUẬT, BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

TÔN TRỌNG PHÁP LUẬT, BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Xử lý dứt điểm tranh chấp đền Đá Thiên

Xử lý dứt điểm tranh chấp đền Đá Thiên

Huyện Đồng Hỷ công bố Quyết định thanh tra đền Đá Thiên

Huyện Đồng Hỷ công bố Quyết định thanh tra đền Đá Thiên

Trở lại vụ việc tranh chấp ngôi đền Đá Thiên: Chưa ngã ngũ đã thành lập bộ sậu thu tiền công đức!

Trở lại vụ việc tranh chấp ngôi đền Đá Thiên: Chưa ngã ngũ đã thành lập bộ sậu thu tiền công đức!

Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Tại sao không trả lời kiến nghị của công dân?

Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Tại sao không trả lời kiến nghị của công dân?

Thái Nguyên: Huyện Đồng Hỷ có 'nhất bên trọng, nhất bên khinh'?

Thái Nguyên: Huyện Đồng Hỷ có 'nhất bên trọng, nhất bên khinh'?

Tranh chấp đến Đá Thiên ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Lại nóng vì chính quyền 'cưỡng chế' đưa BQL mới vào hoạt động?

Tranh chấp đến Đá Thiên ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Lại nóng vì chính quyền 'cưỡng chế' đưa BQL mới vào hoạt động?

Thái Nguyên: Công trình xây dựng trái phép chính quyền vẫn cho chuyển nhượng và sử dụng?

Thái Nguyên: Công trình xây dựng trái phép chính quyền vẫn cho chuyển nhượng và sử dụng?

Thanh tra đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

Thanh tra đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

Lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp

Lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp

Thái Nguyên: Làm rõ việc rào cổng, chiếm đoạt công đức ở đền Đá Thiên

Thái Nguyên: Làm rõ việc rào cổng, chiếm đoạt công đức ở đền Đá Thiên

Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa Đá Thiên: Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau có 'lộng quyền' ?

Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa Đá Thiên: Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau có 'lộng quyền' ?

Thái Nguyên: Đối thoại công khai về quản lý đền Đá Thiên

Thái Nguyên: Đối thoại công khai về quản lý đền Đá Thiên

Đối thoại về khúc mắc đền Đá Thiên

Đối thoại về khúc mắc đền Đá Thiên

Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa Đá Thiên: UBND thị trấn Trại Cau có 'tiếp tay' trục lợi tâm linh ?

Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa Đá Thiên: UBND thị trấn Trại Cau có 'tiếp tay' trục lợi tâm linh ?

Chưa 'đòi' được đền Đá Thiên về cho dân

Chưa 'đòi' được đền Đá Thiên về cho dân

Về dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Ban quản lý di tích lại bất lực

Về dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Ban quản lý di tích lại bất lực

Xử lý nghiêm những ai tự xưng 'người nhà đền' đòi quyền quản lý đền Đá Thiên, Thái Nguyên

Xử lý nghiêm những ai tự xưng 'người nhà đền' đòi quyền quản lý đền Đá Thiên, Thái Nguyên

Thái Nguyên: Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên - 'ông vua con' coi thường luật pháp.

Thái Nguyên: Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên - 'ông vua con' coi thường luật pháp.

Thái Nguyên: Cần sớm giải quyết tình trạng vi phạm ở đền Đá Thiên

Thái Nguyên: Cần sớm giải quyết tình trạng vi phạm ở đền Đá Thiên

Đề nghị kiểm điểm cá nhân vi phạm xây dựng trên đền Đá Thiên, Thái Nguyên

Đề nghị kiểm điểm cá nhân vi phạm xây dựng trên đền Đá Thiên, Thái Nguyên

Kiểm điểm các cá nhân vi phạm tại đền Đá Thiên

Kiểm điểm các cá nhân vi phạm tại đền Đá Thiên

Thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ- Thái Nguyên): Tranh chấp ngôi đền, chính quyền tạo ra chứng cứ để phủ định chính mình?

Thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ- Thái Nguyên): Tranh chấp ngôi đền, chính quyền tạo ra chứng cứ để phủ định chính mình?

Có dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện chỉ đạo trục xuất các đối tượng vi phạm

Có dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện chỉ đạo trục xuất các đối tượng vi phạm

Trục lợi đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

Trục lợi đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

Về sự trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện sẽ xử lý dứt điểm

Về sự trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện sẽ xử lý dứt điểm

Có dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện bất lực, tỉnh vào cuộc

Có dấu hiệu trục lợi từ tín ngưỡng ở đền Đá Thiên (Thái Nguyên): Huyện bất lực, tỉnh vào cuộc

Trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên

Trục lợi tín ngưỡng ở đền Đá Thiên

Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Bi hài chuyện chính quyền tranh chấp với dân một ngôi đền

Đồng Hỷ- Thái Nguyên: Bi hài chuyện chính quyền tranh chấp với dân một ngôi đền