Nỗi lo thực trạng bồi lấp cửa biển Đà Diễn

Nỗi lo thực trạng bồi lấp cửa biển Đà Diễn

Ba tàu cá mắc cạn khi về bờ, 1 ngư dân rơi xuống biển thiệt mạng

Ba tàu cá mắc cạn khi về bờ, 1 ngư dân rơi xuống biển thiệt mạng

Thi thể ngư dân mất tích dưới đáy neo con tàu mắc cạn

Thi thể ngư dân mất tích dưới đáy neo con tàu mắc cạn

Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân mất tích

Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân mất tích

Phú Yên: Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Một ngư dân bị mất tích, 3 tàu cá mắc cạn ở cửa biển Đà Diễn

Một ngư dân bị mất tích, 3 tàu cá mắc cạn ở cửa biển Đà Diễn

Phú Yên: Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân bị mất tích

Phú Yên: Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân bị mất tích

Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân Phú Yên mất tích

Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân Phú Yên mất tích