Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Hàn Đức Long, người bị tù oan 11 năm

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Hàn Đức Long, người bị tù oan 11 năm

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho tử tù oan Hàn Đức Long

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho tử tù oan Hàn Đức Long

Tử tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tử tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tử tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tử tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho tử tù hàm oan Hàn Đức Long

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho tử tù hàm oan Hàn Đức Long

Tử tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tử tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Người tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Người tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng