Nghệ An: Giải quyết tranh chấp dịch vụ máy gặt, 2 cán bộ xã đánh nhau

Nghệ An: Giải quyết tranh chấp dịch vụ máy gặt, 2 cán bộ xã đánh nhau

Phó Bí thư bị tố đấm trưởng CA: 'Khóc vì... tập thể'

Phó Bí thư bị tố đấm trưởng CA: 'Khóc vì... tập thể'

Phó Bí thư bị tố đấm trưởng CA: 'Tôi biết mình sai'

Phó Bí thư bị tố đấm trưởng CA: 'Tôi biết mình sai'

Phó Bí thư bị 'tố' đánh Trưởng công an xã: Có uống rượu khi đến trụ sở?

Phó Bí thư bị 'tố' đánh Trưởng công an xã: Có uống rượu khi đến trụ sở?

Trưởng công an tố bị Phó Bí thư đấm: 'Tôi khóc vì...tủi'

Trưởng công an tố bị Phó Bí thư đấm: 'Tôi khóc vì...tủi'

Trưởng công an xã 'tố' bị Phó Bí thư đánh: 'Tôi bị đấm trúng ngực'

Trưởng công an xã 'tố' bị Phó Bí thư đánh: 'Tôi bị đấm trúng ngực'

Phó Bí thư bị tố đấm Trưởng CA: 'Đêm nào cũng khóc'

Phó Bí thư bị tố đấm Trưởng CA: 'Đêm nào cũng khóc'

Phó bí thư xã bị 'tố' đánh trưởng công an xã tại nhiệm sở

Phó bí thư xã bị 'tố' đánh trưởng công an xã tại nhiệm sở

Phó bí thư bị 'tố' đấm trưởng công an xã ngay tại trụ sở

Phó bí thư bị 'tố' đấm trưởng công an xã ngay tại trụ sở

Xác minh vụ phó bí thư đánh trưởng công an xã tại trụ sở

Xác minh vụ phó bí thư đánh trưởng công an xã tại trụ sở